Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty07.11.2014

Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty

07.11.2014

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 118), Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki pod tytułem „Promocja Gminy Lubniewice poprzez udział w rozgrywkach A klasy”, złożonej przez Klub Sportowy Glisno.

Uwagi można zgłaszać w Referacie Promocji, Kultury, Sportu, Turystyki Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Oferta KS GLisno (1260kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (7 listopada 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 listopada 2014, 13:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621