Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Lubniewic08.05.2017

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Lubniewic

08.05.2017

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne
dotacji z budżetu Gminy Lubniewice

 
Burmistrz Lubniewic podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z inwestycjami oraz utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Lubniewice, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania określa uchwała  nr XLIX/332/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Wniosek jest integralną częścią  i stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Lubniewice na rok 2017 na pomoc dla spółek wodnych wynosi  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Termin składania wniosków upływa z dniem 17 maja 2017 roku.

 
                                                                                      Burmistrz Lubniewic
                                                                                      /-/ Tomasz Jaskuła

metryczka


Wytworzył: Karolina Chołuj (8 maja 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2017, 15:40:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428