Informacja Burmistrza Lubniewic19.06.2015

Informacja Burmistrza Lubniewic

19.06.2015


Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne
dotacji z budżetu Gminy Lubniewice


 
Burmistrz Lubniewic podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z inwestycjami oraz utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubniewice, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania określa uchwała nr XLIX/332/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014 roku.

Wniosek jest integralną częścią i stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Lubniewice na rok 2015 na pomoc dla spółek wodnych wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków upływa z dniem 2 lipca 2015 roku.
 
Burmistrz Lubniewic
/-/ Tomasz Jaskuła


metryczka


Wytworzył: Marta Jagiełło (19 czerwca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 czerwca 2015, 14:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508