ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach17.06.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

17.06.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza
do składania ofert na dostawę oleju napędowego


1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego w ilości nie więcej niż 15m3 z miejscem dostawy: Lubniewice, ul. Strzelecka 20.                
          
Dostawa paliwa - na zgłoszenie zamawiającego będzie wynosić jednorazowo od 1 do 3 m3.
Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 590:2006 paliwo powinno w okresie zimowym (od 16 listopada do końca lutego) posiadać temperaturę blokady filtra maksimum minus 20ºC, w okresie przejściowym (od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada) posiadać temperaturę blokady filtra maksimum minus 10ºC, a w okresie letnim (od 16 kwietnia do 30 września) posiadać temperaturę blokady filtra maksimum 0ºC.
         
Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 192 z. 1969 z 2004 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.  

Wraz z każdą dostawą winno być dostarczone świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa. Ilości oleju napędowego wyżej podane wynikają ze średniego zapotrzebowania i mogą nieznacznie ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
Termin realizacji cząstkowego zamówienia wynosi do 5 dni.

2.  Opis sposobu obliczania ceny.
  • Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę brutto za 1 m3 oleju napędowego.
  • Cenę w formularzu ofertowym należy podać na dzień złożenia oferty.
  • Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  • Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Upust oferowany przez Wykonawcę musi być zawarty w cenie podanej w ofercie w stosunku do ceny znajdującej się na stronie internetowej: www.e-petrol.pl, w zakładce: hurtowe ceny paliw, gdzie są podane średnie ceny paliw w polskich rafineriach - na dzień składania ofert.
  • Upust nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
  • Cena oleju napędowego za poszczególne dostawy będzie określana każdorazowo w oparciu o średnią cenę w polskich rafineriach, znajdującą się na stronie internetowej: www.e-pertol.pl, w zakładce: hurtowe ceny paliw.
3. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 25 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 w następujących formach:
  • pisemnej – biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20 – I piętro.
  • elektronicznej – na adres mailowy: zgklubniewice@wp.pl
4. Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku

5. Osoba do kontaktu: kierownik zakładu: Mirosław Pluta, tel 607 448 913


Zapytanie ofertowe - pdf (427kB) pdf

Formularz ofertowy - pdf (275kB) pdf

----------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ z zapytania ofertowego (705kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (17 czerwca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 czerwca 2015, 14:36:28)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (1 lipca 2015, 13:49:25)
Zmieniono: Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 568