Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 88) starsze aktualności »Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

09.03.2016

ZGK Lubniewice ogłasza obowiązującą na terenie Gminy Lubniewice taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ściekówZapytanie ofertowe

26.11.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert na organizację usługi przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu obsługi Ms Excel w praktyce - poziom podstawowy dla 20 uczestnikówZapytanie ofertowe Nr 7/2015

09.11.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących 'Wykonania sieci bezprzewodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie GminyZapytanie ofertowe nr 6/2015

23.10.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących 'Budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobieraj, Gmina Lubniewice'Zapytanie ofertowe

10.08.2015

Zapytanie ofertowe pod nazwą: 'Organizacja usługi przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla 281 uczestników w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.07.2015

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w m. KłodawaZapytanie ofertowe nr 5/2015

14.07.2015

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia - wykonanie zewnętrznego szybu dla platformy do transportu osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną przebudową budynku - przygotowanie istniejącego budynku do montażu platformyZapytanie ofertowe nr 4/2015

14.07.2015

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia - wykonanie zewn. szybu dla platformy do transportu osób niepełnosprawnych wraz z niezbędna infrastrukturą - zakup i montaż platformy z szybem zew. oraz wykonanie zasilania platformyZAPYTANIE OFERTOWE

24.06.2015

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia - wykonanie zewnętrznego szybu dla platformy do transportu osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną przebudową budynkuInformacja Burmistrza Lubniewic

19.06.2015

Informacja w sprawie mozliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy LubniewiceZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

17.06.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do składania ofert na dostawę oleju napędowegoInformacja dla rolników

02.06.2015

Informacja dla rolników o przepisach prawa dotyczących rejestracji podatników dla celów podatku od towarów i usługZAPYTANIE OFERTOWE

12.05.2015

'Organizacja usługi przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu' dla 281 uczestników Projektu 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na ternie Gminy Lubniewice'ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2015

Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice w 2015 roku”ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków dla uczniów Zaspołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach

05.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków dla uczniów Zaspołu Szkół Samorządowych w LubniewicachInformacja Burmistrza Lubniewic

19.11.2014

Burmistrz Lubniewic informuję mieszkańców Gminy Lubniewice, że 14 listopada 2014 r. przedłożył Radzie Miejskiej projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt WPF na lata 2015-2024Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty

07.11.2014

Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki pod tytułem „Promocja Gminy Lubniewice poprzez udział w rozgrywkach A klasy”, złożonej przez Klub Sportowy GlisnZAPYTANIE OFERTOWE na zlecenie usługi sporządzenia SIWZ oraz doradztwa prawnego przy ocenie ofert w projekcie 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice'

04.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE na zlecenie usługi sporządzenia SIWZ oraz doradztwa prawnego przy ocenie ofert w projekcie 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice'ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych do gruntu w Lubniewicach, Os. Trzcińce

28.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych do gruntu w Lubniewicach, Os. TrzcińceZAPYTANIE OFERTOWE na zlecenie usługi sporządzenia SIWZ oraz doradztwa prawnego przy ocenie ofert w projekcie 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice'

28.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE na zlecenie usługi sporządzenia SIWZ oraz doradztwa prawnego przy ocenie ofert w projekcie 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice'« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 88) starsze aktualności »