Strona główna   >  Obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

06.09.2018

Lubniewice dnia 06.09.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice
  • dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice,
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubniewicach:
  • uchwały Nr XLIV/319/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice
  • uchwały Nr XLIV/320/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planu w terminie do dnia 28 września 2018 r.  w formie:
  • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice;
  • ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: budownictwo@lubniewice.pl
  • lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubniewic.
 
                                                                                 Burmistrz Lubniewic
                                                                                   Tomasz Jaskuła


uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi woj. i pow. w Gliśnie (1135kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno (1148kB) pdf

Wytworzył: Katarzyna Malinowska (6 września 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 września 2018, 20:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij