Wybory samorządowe 2018

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. (32kB) pdf

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w spr. wydania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim (135kB) pdf

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w spr. podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego (70kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (30kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (36kB) pdf

Informacja dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (38kB) pdf

Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorz (413kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (133kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych (90kB) pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (328kB) pdf

Uchwała Państowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania (187kB) pdf

Uchwała Państowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach (132kB) pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji (187kB) pdf

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. na odpowiedź e-mail z dnia 27 sierpnia 2018 r. (733kB) pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach (83kB) pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach - zmiana (83kB) pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach (332kB) pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach - zmiana (332kB) pdf

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach (143kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (27kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów OKW ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz OKW ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie (30kB) pdf

Uchwała PKW z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (95kB) pdf

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w spr. sposobu zgłaszania kandydatów na członków OKW ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie, zworu zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym t (256kB) pdf

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w spr. sposobu zgłaszania kandydatów na członków TKW, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach (187kB) pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 września 2018 r. w związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - termin dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 7 września 2018 r. do godz. 14.30 (161kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych (290kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach (427kB) pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 10 września 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów (391kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika (151kB) pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 września 2018 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych (327kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych (134kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubniewicach (471kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Lubniewic (374kB) pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 28 września 2018 r. o miejscu, dnia i godzinach dyżurów (345kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego z Gorzowie Wlkp. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubniewice (699kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Lubniewic (380kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubniewicach (793kB) pdf

Informacja - pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych (185kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sulęcińskiego (439kB) pdf

-------------------------------------

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 z dnia 2 października 2018 r. (438kB) pdf

Informacja OKW ds ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 z dnia 2 października 2018 r. (444kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 z dnia 2 października 2018 r. (431kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 z dnia 2 października 2018 r. (442kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 z dnia 2 października 2018 r. (438kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 z dnia 2 października 2018 r. (440kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 z dnia 2 października 2018 r. (421kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 z dnia 2 października 2018 r. (437kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 z dnia 11 października 2018 r. (419kB) pdf

------------------------------------

Informacja o szkoleniu członków Obowodowych Komisji Wyborczych (22kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (348kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Lubniewic (194kB) pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubniewicach (222kB) pdf

-----------------------------------

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 - rozpoczęcie pracy w dniu wyborów (276kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 - rozpoczęcie pracy w dniu wyborów (273kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 - rozpoczęcie pracy w dniu wyborów (272kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 - rozpoczęcie pracy w dniu wyborów (270kB) pdf

Informacja MKW w Lubniewicach z dnia 18 października 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów (338kB) pdf

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (59kB) pdf

------------------------------------

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. (399kB) pdf

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach (25kB) pdf

Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego MKW w Lubniewicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jst zarządzonych na 4 listopada 2018 r. (378kB) pdf

Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego MKW w Lubniewicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jst zarządzonych na 4 listopada 2018 r. (389kB) pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubniewicach z dnia 25 października 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów (339kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego (36kB) pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego (78kB) pdf

-----------------------------------

Informacja OKW ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie nr 1 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (208kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (209kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (208kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (209kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (208kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (209kB) pdf

Informacja OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (209kB) pdf

Informacja OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Gminie Lubniewice z dnia 31 października 2018 r. (209kB) pdf

--------------------------------------

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wybikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego [wyciąg] (372kB) pdf

Wytworzył: Waldemar Gatzka (2 marca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 marca 2018, 14:13:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (7 listopada 2018, 15:43:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2698

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij