Uchwała nr XI/68/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/68/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Stwierdza się wybór radnego Tomasza Janiszewskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       Wiceprzewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                      Tomasz Niewiadomski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 09:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164