Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIV/324/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 23 sierpnia 2018


w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) uchwala się co następuje:


§ 1.
W uchwale nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz. U. Województwa Lubuskiego Nr 1522.2018 z dnia 26.06.2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz miejskim Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż do 15 września 2018 r.
2. Ogłoszenie zawiera:
1) opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zadań;
2) wskazanie terminu zgłoszenia zadań, nie później niż do 30 września 2018 r.;
3) wskazanie miejsc i adresu poczty elektronicznej do składania formularzy zgłoszenia zadań.
 
2) w §8 pkt 4 i 9 otrzymują brzmienie:
 
4. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania uzupełnienia lub modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma prawo dokonania korekty w terminie 5 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
9. Ostatecznie wybrane zadania zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 12 października 2018 r.
 
3) w §11 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:
 
1. Głosowanie mieszkańców na wybrane zadania zarządza Burmistrz Lubniewic nie później niż w dniu 12 października 2018 r.
3. O miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców w ogłoszeniu, które zawiera:
1) wskazanie terminu głosowania na wybrane zadania;
2) wskazanie sposobu i miejsca głosowania.
 
4) w §12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
1. Głosowanie odbywa się na terenie Gminy Lubniewice, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (Sekretariat), elektronicznie oraz u Sołtysów w sołectwach od 12 października do 8 listopada 2018 r.
 
5) w §14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
1. W terminie 2 dni od zakończenia głosowania, karty do głosowania sprawdzane są pod względem formalnym przez Zespół Opiniujący, który następnie zlicza głosy oddane na poszczególne propozycje zadań i sporządza protokół ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Protokół niezwłocznie przekazywany jest Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 2.
Załącznik nr 3 (Harmonogram konsultacji) do Uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
                                                                        

                                                                             Wiceprzewodnicząca
                                                                      Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Beata Sanocka

 
Załącznik nr 1 do uchwały (24kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.1895 z dnia 2018-08-24

Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2018, 15:11:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij