Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLI/323/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 23 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art., 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Ustala się łączną maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ilości 75, z podziałem na następujące rodzaje:
A – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - w ilości 35 zezwoleń,
B – powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w ilości 23 zezwoleń,
C – powyżej 18 % zawartości alkoholu - w ilości 17 zezwoleń.

§2.
Ustala się maksymalną liczbę 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§3.
Ustala się maksymalną liczbę 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§4.
Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich podawania na terenie Gminy Lubniewice:
1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od wejścia do obiektu chronionego – odległość mierzona najkrótszą drogą dojścia.
2. Przez wejście do obiektu chronionego rozumie się ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych, ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym.
3. Najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego oznacza najkrótszą drogę dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260).
4. Przez obiekty chronione rozumie się:
a) szkoły wszystkich typów oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze,
b) obiekty sakralne należące do kościołów wszystkich wyznań,
c) place zabaw i siłownie zewnętrzne,
d) zakłady opieki zdrowotnej.
5. Sprzedaż, podawanie i spożycie napojów alkoholowych może być prowadzone na odpowiednio wydzielonym placu, pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§5.
1. Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych:
a) w bezpośrednim otoczeniu punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w szczególności na ławkach, schodach, przy stolikach oraz w innych miejscach przeznaczonych lub wykorzystywanych dla potrzeb punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub jego klientów,
b) na terenie miejskiego targowiska, gminnych obiektów sportowych, placach zabaw dla dzieci, promenadzie nad Jeziorem Lubiąż.
2. Zakaz powyższy nie obowiązuje na imprezach na otwartym powietrzu, jeżeli organizator imprezy lub wskazany przez niego przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, oraz w miejscach, o których mowa w §4 ust. 5.  

§6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§7.
Traci moc uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Lubniewice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustala zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice miejsc sprzedaży, podawania, spożycia oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy.

§8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
                                                                           Wiceprzewodnicząca
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                               Beata Sanocka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.1894 z dnia 2018-08-24

Odpowiada za treść: Aleksandra Sosnowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2018, 14:40:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij