zamówienie na:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ŚDS w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.11.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu (752kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (426kB) word

Opis techniczny (142kB) word

Kosztorys zerowy (127kB) pdf

Program funkcjonalno-użytkowy (128kB) word

Specyfikacje techniczne (376kB) word

Rysunki, rzuty: 1 (553kB) jpg / 2 (469kB) jpg / 3 (534kB) jpg /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Pytanie:
Wnoszę o wydłużenie terminu realizacji inwestycji jw. co najmniej do 30.01.2013 r. oraz zweryfikowania przez Inwestora na rynku czasu niezbędnego do wyprodukowania urządzenia dźwigowego.
W chwili obecnej proces produkcji trwa ok 10 tygodniu (+ 2 tygodnie montaż). Powyższe pozwoli Inwestorowi osiągnąć jak najlepszą cenę z uwagi na możliwość przystąpienia do przetargu wielu firmom działającą w branży.
 
Odpowiedź:
Podejrzewamy, że Państwa firma wnosi o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do dnia 30.01.2014 r. a nie jak mylnie napisano do dnia 30.01.2013 r.
Niestety ze względów proceduralnych oraz z faktu, że zadanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych, które musimy wykorzystać w br. kalendarzowym, Gmina Lubniewice nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (97kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 października 2013, 16:21:34)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (12 listopada 2013, 15:19:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 983