zamówienie na:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ŚDS w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.09.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
Ogłoszenie o zamówieniu (754kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (386kB) word


Opis techniczny (142kB) word


Kosztorys zerowy (127kB) pdf


Program funkcjonalno-użytkowy (128kB) word


Specyfikacje techniczne (376kB) word


Rysunki, rzuty: 1 (553kB) jpg / 2 (469kB) jpg / 3 (534kB) jpg / 4 (527kB) jpg


----------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ


Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących parametrów platformy:
- sufit szary?
- drzwi przystankowe skrzydłowe 900 mm x 2000 mm?
- udźwig 400 kg?
- zasilenie i moc silnika 1,8 kW?
- maszynownie w stalowej skrzyni 750 x 475 x 1210 mm?
Odpowiedź:
Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na windę o parametrach wskazanych powyżej.
 
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodniu od podpisania umowy, ponieważ tyle czasu jest potrzebne na wyprodukowanie urządzenia. Pragnę nadmienić, że wszystkie urządzenia są produkowane pod konkretny obiekt i nie ma możliwości zastosowania wcześniej wyprodukowanego urządzenia?
Odpowiedź:
Ad. 2 . Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni ze względów proceduralnych.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (4 października 2013, 14:07:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (22 października 2013, 08:38:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495