zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 252/1 w Gliśnie

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.08.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Ogłoszenie o zamówieniu (703kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (364kB) word

Opis techniczny (45kB) word

Program funkcjonalno-użytkowy (43kB) word

Specyfikacja techniczna (277kB) word

Kosztorys zerowy (84kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie postępowania (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (24 września 2013, 18:34:48)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 października 2013, 13:35:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1197