zamówienie na:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ŚDS w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.07.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Ogłoszenie o zamówieniu (753kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (387kB) word


Opis techniczny (142kB) word


Kosztorys zerowy (127kB) pdf


Program funkcjonalno-użytkowy (128kB) word


Specyfikacje techniczne (376kB) word


Rysunki, rzuty:  1 (553kB) jpg / 2 (469kB) jpg / 3 (534kB) jpg / 4 (527kB) jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------------


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na:
- platformę o udźwigu 400 kg?
- silnik 1,8 kW?
- zmianę koloru drzwi na RAL 7040
- Podszybie 120 mm?
- skrzynkę o wymiarach 75 x 47,5 x 121 cm?
Odpowiedź:
Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na windę o parametrach wskazanych powyżej.
 
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodniu?
Odpowiedź:
Ad. 2 . Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni.
 

Unieważnienie postępowania (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 września 2013, 15:32:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 października 2013, 13:33:04)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1141