zamówienie na:

Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.06.2016
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 sierpnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu (2113kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja pdf (4416kB) pdf

Zmiana treści SIWZ (788kB) pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (190kB) word

Projekt umowy po zmianie (659kB) pdf

Przedmiar robót - branża drogowa i sanitarna (253kB) pdf

Przedmiar robót - branża elektryczna (105kB) pdf

     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

PART 1 (8192kB) rar

PART 2 (2904kB) rar

     Projekt budowlany - branża drogowa:

Strona tytułowa (370kB) pdf

PART 1 (8192kB) rar

PART 2 (8192kB) rar

PART 3 (8192kB) rar

PART 4 (8192kB) rar

PART 5 (8192kB) rar

PART 6 (8192kB) rar

PART 7 (8192kB) rar

PART 8 (8192kB) rar

PART 9 (8192kB) rar

PART 10 (8192kB) rar

PART 11 (8192kB) rar

PART 12 (8192kB) rar

PART 13 (8192kB) rar

PART 14 (8192kB) rar

PART 15 (8192kB) rar

PART 16 (8192kB) rar

PART 17 (8192kB) rar

PART 18 (8192kB) rar

PART 19 (8192kB) rar

PART 20 (8192kB) rar

     Projekt budowlany - branża elektryczna:

PART 1 (685kB) rar

     Projekt budowlany - branża sanitarna:

PART 1 (8192kB) rar

PART 2 (8192kB) rar

PART 3 (8192kB) rar

PART 4 (7272kB) rar

     Zagospodarowanie terenu:

PART 1 (8192kB) rar

PART 2 (1471kB) rar

----------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 28 lipca 2016 r. uzupełnił powyższy przedmiot zamówienia o następujące dokumenty:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - oświetlenie zewnętrzne (331kB) pdf

Załącznik nr 9 - wytyczne do wyceny przedmiotu zamówienia (371kB) pdf

---------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców odnośnie treści SIWZ (1240kB) pdf

Zmiana treści SIWZ (788kB) pdf

Projekt umowy po zmianie (659kB) pdf

--------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców odnośnie treści SIWZ z dnia 03.08.2016 (4127kB) pdf

--------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców odnośnie treści SIWZ z dnia 05.08.2016 r. (1282kB) pdf

--------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (422kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lipca 2016, 17:32:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2016, 10:21:24)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687