Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

wybrany kandydat: Ewelina Lipiecka, Lubniewice 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Ewelina Lipiecka posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Kandydatka zmotywowana do pracy. Przejawia determinację do nauki nowych zagadnień. Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Ewelinę Lipiecką do zatrudnienia.


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (27 lutego 2018)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:53:30)stanowisko:

Stanowisko ds. księgowości

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 16 lutego 2018  14:00BURMISTRZ LUBNIEWIC
ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości
w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach

I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa o funduszu sołeckim,  Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy Lubniewice.
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości:

 • dekretowanie i księgowanie  dochodów i wydatków  jednostki – Urzędu,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych Urzędu,
 • bieżące przygotowywanie zmian w planie budżetowym jednostki,
 • sporządzanie not księgowych, poleceń przeksięgowań, potwierdzeń sald księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie oraz księgowanie wynagrodzeń,
 • analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy.
 
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902)".
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości”, należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 16 lutego  2018 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.
 
Kwestionariusz osobowy (65kB) pdf

----------------------------------------

Informacja o wyniku naboru (276kB) pdf

Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (5 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018, 16:20:04)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:53:30)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij